EGGER

Efteruddannelse og opdatering for arbejdsmiljøkoordinator P+B

Et kursus der giver grundig information om de nye regler vedrørende arbejdsmiljøkoordinering.

 

Kurset er opdelt på 2 separate dage:

Dag 1 - Opdatering for Arbejdsmiljøkoordinatorer i projekteringsfasen.

Dag 2 - Opdatering for Arbejdsmiljøkoordinatorer i udførelsesfasen.

 Kan også tages hver for sig

Ved tilmelding oplys da gerne, hvilket som ønskes – begge dage eller kun den ene dag.

 


Tidspunkt:


Opdatering AMK P: Huset Middelfart 05.10-2021

Opdatering AMK B : Wihlborgs Konferencecenter Ballerup 18.05-2021 og Huset Middelfart 06.10-2021.

NYT Kursus

Certificeret Miljørådgiver

  • Der er stor efterspørgsel på viden inden for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder hvilket ansvar, du har som enten bygherre, projekterende eller udførende. Vi har samlet vores kurser om farlige stoffer under én hat, så du kan blive opdateret på de gældende regler inden for PCB, klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder. Kurset omhandler også bortskaffelse og håndtering af affald.

 

 

Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og miljø i forbindelse med miljøsanering ved nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.  

Du får:

  • Læring om miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
  • Læring om hvornår og hvordan miljøproblematiske stoffer findes i bygningsdele
  • Læring om PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp-saneringsmetoder
  • Læring om arbejdsmiljøregler vedrørende miljøproblematiske stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
  • Læring om de gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
  • Læring omkring beskrivelser i udbudsmateriale og miljøtilsyn under miljøsanering.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS).

 

 

Målgruppe og forudsætninger

Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Kurset er også meget velegnet for arbejdsmiljøkoordinatorer.

 

Kursusdage 1-2.11-2021 Huset Middelfart.

 

Certificeret Miljørådgiver (molio.dk)