EGGER

Efteruddannelse for Arbejdsmiljøkoordinatorer

Arbejdsmiljøkoordinator i projekterings- og udførelsesfasen

En grundig indføring i de nye regler om arbejdsmiljøkoordinering i begge byggeriets faser på en dag.

Hvad lærer jeg?
Du opdateres på de nyeste regler og værktøjer - med det mål at forebygge uheld og stop af byggepladsen. Opdateringen indeholder:

Gennemgang af de nye bekendtgørelser for bygherrer og projekterende om indretning af byggepladser.

Hvordan gennemfører du arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen og arbejdsmiljørigtig  projektering?

Opdatering på anden ny arbejdsmiljølovgivning inden for bygge og anlæg.

De 3 PSSer: Udbuds-PSS, PSS for sikkerhedsorganisationen og PSS for håndværkerne - få de nye værktøjer præsenteret.

Hvordan gennemfører du arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen efter de nye regler.

Effektiv indretning af byggepladsen og byggepladsplaner.

Opdatering på de allernyeste regler om stillads, gips, brug af tekniske hjælpemidler, arbejdsmiljøgruppen, håndtering af fremmedarbejdskraft, uddannelser, BAMBUS m.m. efter dine behov.

Målgruppe
Alle uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer samt bygherrer (som nu er blevet omfattet af reglerne om arbejdsmiljøkoordinering), bygherrerådgivere, projektledere hos projekterende og entreprenører.
Det er IKKE et krav, at man er uddannet som arbejdsmiljøkoordinator forinden, men en fordel.

De der ikke er uddannet får en nyttig opdatering om reglerne. Bygherrer og projekterende kan i øvrigt udnytte kurset i deres virke som professionel rådgiver og bygherre til forebyggelse af påbud fra AT, hvis ikke reglerne overholdes.

Underviser
Henrik Eggersen, EGGERSEN Miljø & Sikkerhed ApS

Kurset afholdes kl. 9.00 - 16.00.

Baggrund
Fra 1. januar 2009 har bygherren skulle sikre, at der ved bygge-/anlægsprojekter også udpeges koordinatorer for sikkerhed og sundhed under projekteringen.

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 om bygherrens pligter beskrives det, at bygherren ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere (uagtet antallet af håndværkere, red.) forventes at være på byggepladsen samtidig, skal sikre, at sikkerheden og sundheden koordineres både under projekteringen og under udførelsen af kompetent(e) koordinator(er).

Koordineringen skal ske i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet.

Der skal tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed f.eks. i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres efter hinanden - og i forbindelse med vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Kontakt byggecentrum for tilmelding på telefon 7012 0600 eller e-mail ga@byggecentrum.dk

Efteruddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer 2013 (Sikkerhedskoord. i projektering og udførelsesfasen)