EGGER

Asbest - registrering, rådgivning, sanering og analyser

Asbestregistrering

Asbestrådgivning ved renoveringsprojekter

Asbestsanering

Asbestanalyser

 • Undersøgelser af asbest, herunder materialeprøver, geltape-prøver, kvantifikation og kvalifikationer af asbest i bygningsdele og installationer.
 • Programmer og arbejdsbeskrivelser for asbestundersøgelser.
 • Planlægning og styring af asbestsanering og asbestforsegling.
 • Handlingsplaner for asbestsanering og asbestforsegling.
 • Handlingsplaner for registrering af ejendomme og bygningsdele for større bygherrer.
 • Registreringsrapporter og tilhørende tegningsmateriale med tydelig angivelse af asbestholdige bygningsdele og installationer.
 • Forholdsregler for ophold i asbestsanerede ejendomme.
 • Sikkerhedskoordinering under asbestsanering.
 • Risikovurdering ved asbestkontaminationer af medarbejdere.
 • Udbudsmaterialer for asbestsanering, asbestundersøgelser, asbestregistrering.
 • Koordinering under asbestsanering ved drift af institutioner, herunder skoler, værksteder, kedelrum.
 • Generel rådgivning om asbest for arbejdsgivere, bygherrer, andre rådgivere, entreprenører og medarbejdere og organisationer.