EGGER

Lovpligtig uddannelse for Arbejdsmiljøkoordinator

Vi uddanner nye arbejdsmiljøkoordinatorer i samarbejde med Byggecentrum på syvende år.

Vi har praktisk erfaring med arbejdsmiljøkoordinering i marken og på tegnebordet.
Brug derfor Byggecentrum som din kursusudbyder. Kursusmaterialet giver dig nogle enkle og praktiske værktøjer som du kan arbejde videre med.
 
Ved vores kurser for arbejdsmiljøkoordinatorer vil du lære følgende:

  1. Hvordan du i praksis skal fungere som arbejdsmiljøkoordinatorer!
  2. Hvilke krav der i praksis er til arbejdsmiljøkoordinatoreren i både projekteringsfasen og udførelsesfasen
  3. Udarbejde PSS, byggepladsplaner.
  4. Hvordan sikkerheden skal kontrolleres og hvordan ulykker og skader skal forebygges.
  5. Hvordan du skal samarbejde med alle aktører fra bygherre, arkitekt, ingeniør - sikkerhedsrepræsentant og arbejdsgivere.
  6. APV og risikoanalyse.
  7. Sikkerhedsorganisations arbejde.
  8. Pligter og ansvar for projekterende og bygherre samt arbejdgivere.
  9. Holdningsbearbejdning.
  10. Indretning af byggepladsen og byggepladsbesøg

Brug os og Byggecentrum når du vil uddannes som sikkerhedskoordinator.

Kontakt Gurli fra Byggecentrum ga@byggecentrum.dk eller telefon 7012 0600 for tilmelding eller Henrik Eggersen telefon 5554 1014 for yderligere oplysninger om kurset.