EGGER

Lovpligtig uddannelse for Arbejdsmiljøkoordinator

Vi uddanner nye arbejdsmiljøkoordinatorer i samarbejde med Molio på 19 år.

Vi har praktisk erfaring med arbejdsmiljøkoordinering i marken og på tegnebordet.
Brug derfor Molio som din kursusudbyder. Kursusmaterialet giver dig nogle enkle og praktiske værktøjer, som du kan arbejde videre med, som ny arbejdsmiljøkoordinator
 
Ved vores kurser for arbejdsmiljøkoordinatorer vil du lære følgende:

 1. Hvordan du i praksis skal fungere som arbejdsmiljøkoordinatorer.
 2. Hvilke krav der i praksis er til arbejdsmiljøkoordinatoren i både projekteringsfasen og udførelsesfasen.
 3. Udarbejde PSS, byggepladsplaner og arbejdsmiljøjournalen.
 4. Hvordan sikkerheden skal kontrolleres og hvordan ulykker og skader skal forebygges ved et byggepladsbesøg.
 5. Hvordan du skal samarbejde med alle aktører fra bygherre, arkitekt, ingeniør - arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsgivere.
 6. APV og risikoanalyse.
 7. Arbejdsmiljøorganisationens arbejde.
 8. Pligter og ansvar for projekterende og bygherre samt arbejdsgivere.
 9. Holdningsbearbejdning og påvirkning af adfærd.
 10. Indretning af byggepladsen og byggepladsplaner med nye signaturer.
 11. Fortidens synder og arbejdsmiljøkoordinering og forundersøgelser og tilstandsvurderinger

Brug os og Molio når du vil uddannes som arbejdsmiljøkoordinator.

Kontakt Dorte Persson fra Molio på  dp@molio.dk eller telefon 7012 0600  for tilmelding eller Henrik Eggersen telefon +45 2422 1017 for yderligere oplysninger om kurset.