EGGER
PCB / Bly

PCB / Bly

Eggersen Miljø & Sikkerhed er en af Danmarks førende PCB- og blyrådgivere. Eggersen Miljø & Sikkerhed har en bred erfaring med bly og PCB – bl.a. fra Farum midtpunkt.

Eggersen Miljø & Sikkerhed udfører bl.a.:

PCB-undersøgelser, herunder materialeprøver af kontaminerede bygningsdele ved siden af PCB, samt kvantifikation og kvalifikation af PCB i bygningsdele og installationer

PCB-indeklimamålinger

Programmer og arbejdsbeskrivelser for PCB-undersøgelser

Planlægning og styring af PCB-sanering og PCB-forsegling

Handlingsplaner for asbestsanering og asbestforsegling

PCB-handlingsplaner for registrering af PCB i ejendomme og bygningsdele for større bygherrer

Registreringsrapporter og tilhørende tegningsmateriale med tydelig angivelse af PCB-holdige bygningsdele og installationer

PCB-forholdsregler for ophold i ejendomme med PCB samt fastlæggelse af aktionsværdier

Budgetter til PCB-sanering

PCB-projektering, sikkerhedskoordinering og byggeledelse af PCB-sanering, herunder udbudsmateriale, PSS, risikovurderinger m.m.

Risikovurdering ved PCB-kontaminationer af medarbejdere

Udbudsmaterialer for PCB-sanering, PCB-undersøgelser, PCB-registrering

Koordinering af sikkerhed under PCB-sanering ved samtidig drift af institutioner, herunder skoler, værksteder og kedelrum