EGGER

Asbest kurser

Kurset er udviklet i samarbejde med BAR Bygge & Anlæg.

Sådan håndterer du som bygherre, rådgiver, projekterende asbest i ejendomme, så der ikke sker en alvorlig sundhedsmæssig spredning til håndværkere og ansatte eller brugere.

Hvad lærer jeg?
Vidste du ...

 • at der ofte er asbest i fliseklæber.
 • at der findes asbest i over 100 forskellige bygningsdele, som skal håndteres efter asbestreglerne.
 • at en asbestplade kan være skjult under eller bagved andre vægge eller lofter.
 • at en forkert håndtering har store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser.
 • at i 7 ud af 10 renoveringsopgaver i ældre ejendomme sker der en forkert håndtering af asbest.
 • at der er farlig asbest i 9 ud af 10 ejendomme fra før 1980 - det opdages ikke altid.

Med dette kursus vil vi styrke dig i at kunne fjerne enhver tvivl om, at der skulle være asbestproblemer - og derved sikre et godt indeklima.

Kurset giver konkrete bud på - og nyttige fif til - korrekt håndtering af asbest, som kan spare både tid, penge - og liv.

Alt underbygges af en række konkrete eksempler.

Indhold
Vi gennemgår håndtering af asbest fra undersøgelse til sanering:

 1. Hvordan skal vi som bygherre, rådgiver, projekterende håndtere asbest i vores ejendomme, herunder under byggeriet, inden byggeriet, lovpligtig registrering så vi sikrer at der ikke sker en alvorlig sundhedsmæssig spredning til vores håndværker og ansatte eller brugere.
 2. Få viden omkring lovpligtig asbestregistrering med brug af konkrete ek-sempler på metoder.
 3. Hvor kan man finde asbest i bygninger og installationer?
 4. Asbest koster mange penge hvis ikke det håndteres korrekt.
 5. Asbest er sundhedsskadeligt og farligt i bygningerne.
 6. AT-bekendgørelsen, asbestvejledningen fra At og Bar-ba.
 7. Brug CAD-tegninger til at løbende at ajourføre asbest og andre bygnings-dele der skal udskiftes.
 8. Hvad koster en korrekt asbestregistrering, hvad koster asbestsanering, forsegling.
 9. Hvor fås korrekt asbestrådgiver.
 10. Pas på billige ikke nøjagtige asbestanalyser.

På kurset udleveres i øvrigt asbestvejledningen fra BAR Byggeri & Anlæg og AT-vejledning og bekendtgørelse http://www.at.dk/sw14293.asp m.fl.

På kurset vil du også høre om de nye anvisninger fra SBi:
SBi-anvisning 228: "Asbest i bygninger - Regler, identifikation og håndtering"
SBi-anvisning 229: "Byggematerialer med asbest"
- disse vil IKKE blive udleveret på kurset.

Målgruppe
Bygherrer, rådgivere, projekterende, projektudviklere

Underviser
Kursusleder og underviser:
Adm. dir. Henrik Eggersen / Martin Sparvath, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS.
Miljøkonsulent Lars Vedsmand, BAT-kartellet / arbejdsmiljøkonsulent Henrik Jørgensen, Dansk byggeri

Baggrund
Medierne har skarp fokus på asbest, og der har blandt andet været store problemer i danske idrætshaller, skoler, daginstitutioner, i S-togene hos DSB og andre steder. Det har givet stor mediestorm og debat.

Men det er bestemt ikke ny viden at asbest er sundhedsskadeligt. Faktisk har det været forbudt at bruge asbest til isolering siden 1972 og i 1986 kom en bekendtgørelse, der understreger arbejdsgiverens registreringspligt.

Imidlertid findes der stadig tusindvis af skoler, haller, institutioner, anlæg og ejendomme, hvor asbest kan udgøre en sundhedsrisiko og derfor kalder på handling.

Asbesten findes typisk i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i særlige produkter som eternitkanaler, som isolering af tekniske installationer, fugemasser, fliseklæbere og pudsmaterialer.