EGGER

Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljørådgivning (Arbejdsmiljøkoordinering)

Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS tilbyder at udarbejde ydelsesbeskrivelser for arbejdsmiljø rådgivning (arbejdsmiljøkoordinering)

Ydelsesbeskrivelsen fastlægger præcis hvilke lovpligtige arbejdsmiljøpligter bygherren ønsker overdraget til arbejdsmiljøskoordinatoren i såvel projekteringsfasen som udførelsesfasen.

Det er vigtigt at få afgrænset alle de lovpligtige arbejdsmiljøpligter, herunder også omfang og timeforbrug.

Ydelsesbeskrivelsen er baseret på EMS ydelsesbeskrivelse 1. januar 2016.

Skabelon 0 Rev 1 0 Af 04 09 2013

Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS sikrer på den måde at der er indgået de nødvendige aftaler med tilhørende beskrivelser af ydelser samt økonomi, herunder rådgiveraftaler og interne aftaler.

Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS sikrer også en enkel ansvars fordeling under projekteringsfasen og udførelsesfasen i henhold til love gældende for Bygherrer, rådgivere og projekterende og ikke mindst så sikres en korrekt indretning af byggepladsen.

Kontakt os og få et uforpligtende prisoverslag.