EGGER

Bygherrerådgivning omkring arbejdsmiljøkoordinering

Vi tilbyder følgende bygherrerådgivning omkring arbejdsmiljøkoordinering:

  • Arbejdsmiljøstrategi for arbejdsmiljøarbejdet ved byggeri og anlæg.
  • Indarbejdelse af arbejdsmiljøkrav i bygge- og anlægsprogrammer.
  • Fastlæggelse af arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljømål for projektet.
  • Udbudsmaterialer omkring sikkerhedskoordinering og for de projekterendes arbejdsmiljøarbejde i projekteringsfasen.
  • Afgrænsning af arbejdsmiljøpligter mellem flere projekterende.
  • Udarbejdelse af specifikke vejledninger for arbejdsmiljørådgivning.
  • Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljørådgivning og arbejdsmiljøkoordinering.
  • Kontrakter og overdragelsesdokumenter – fastlæggelse af beføjelser.
  • Kontrol af projekterende og sikkerhedskoordinering – opfylder af arbejdsmiljøpligter
  • Arbejdsmiljøseminarer for projektgrupper

Ved udbud af rådgivning og projektering kan vi udarbejde udbudsmateriale der beskriver hvorledes arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen og udførelsesfasen skal udføres.

Eggersen har hjulpet region Midtjylland - Århus Universitets Hospital Skejby og århus Sygehus med arbejdsmiljøstrategier og 3. Øje kontrol  af sikkerhedsarbejdet. Projektsum 500 mill. Kr.

Eggersen har hjulpet Helsingør Kommune med 3. Øje kontrol af Helsingør Kulturværft. Projektsum 350 Mill. Kr.

Eggersen har hjulpet Keops Development med sikkerhedsrådgivning på galleri K og RO´s Torv. Projektsummer 1 mia. kr.

Eggersen har hjulpet vestsjællands Amt, Viborg Amt, Nordjyllands amt, Sønderjyllands amt med bygherrerådgivning omkring sikkerhedskoordinering og 3. Øjekontrol på sygehus- og institutionsbyggerier fra 2004-2007. (Hjørring, Ringsted, Holbæk, Aabenraa sygehuse.) projektsummer 2,5 mia. kr.

Eggersen har hjulpet Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste med sikkerhedsrådgivning på Flyvestation Skrydstrup og Forsvarskommandoen projektsum 300 mio. kr.

Eggersen har hjulpet Alsion Sønderborg projektsum 800 mill. Kr.

Eggersen har hjulpet Bryghus-projekt 1.5 millard kr.

Eggersen har udarbejdet skabeloner for arbejdsmiljøkoordinering for DAB, Bygningsstyrelsen, flere arkitektfirmaet m.fl.

Eggersen har hjulpet Sjælsø Management, PFA Ejendomme, Novo Nordisk, DAB, Brøndby Kommune med fastlæggelse af skabeloner til arbejdsmiljøkoordinering.