EGGER

Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering

Den projekterende skal altid i projekteringsfasen gennemføre en risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering af projektet. Der skal indgå:

  1. Farlige aktiviteter og risiko for arbejdsulykker.
  2. Særlige risici og sundhedsskadelige belastninger.
  3. Aktiviteter i fællesområder.
  4. Særlige forhold som har indflydelse på arbejdsmiljøet.

De specifikke forhold der skal vurderes og analyseres er angivet i checkliste for risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering. Resultaterne fra risikoanalysen og arbejdsmiljøvurderingen placeres i PSS. Den projekterende skal i nødvendigt omfang imødegå de identificerede farer eller sundhedsskadelige forhold der er fundet ved arbejdsmiljøvurderingen.

Vi gennemfører for bygherrer, arkitekter, ingeniører m.fl. de lovpligtige risikoanalyser og arbejdsmiljøvurderinger til projektet. Vi gennemfører også  lovpligtige vurderinger om forebyggelsesprincipperne kan overholdes.

Brug vores 15 års erfaring med risikoanalyser. Kontakt os for pris og nærmere oplysninger på info@eggersen-miljo.dk.

Du kan også køre standard risikoanalyser for divese entreprenør-aktiviteter som så kan tilpasses det enkelte projekt og de konkrete andre entreprenører på byggepladsen.

Vi har risiko-analyser for:

Murer, tømrer, beton, stål, betonelementer, VVS, ventilation, EL, jordarbejder, kloakarbejder, tagarbejde, asfaltarbejde, arbejde på veje m.fl. Kontakt os for pris og omfang på info@eggersen-miljo.dk.

Download og se et eksempel på en risikoanalyse

Skabelon 3B Risikoanalyse Arbejdsmiljøvurderingsskema EKSEMPEL