EGGER

Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen

Under mottoet ’0 ulykker på byggepladsen’ sikrer Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS yder miljørådgivning indenfor støj og støjvolde, miljøundersøgelser af jord og rådgivning om håndtering samt miljøcertificering at der bliver gennemført en effektiv arbejdsmiljøkoordinering på byggepladsen.

  • Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger og særlige risici i fælles områder
  • EMS udarbejder Ordensreglement
  • EMS foretager løbende sikkerhedsrunderinger og rapporterer status på sikkerhedsforhold på byggepladsen i form af et Mønsterarbejdsplads-sikkerhedsrunderingsskema med billeder af situationer hvor regler ikke følges
  • EMS afholder løbende Sikkerhedsmøder minimum hver 2. uge og refererer de lovpligtige aftaler, der er besluttet.
  • EMS afholder opstartsmøder for alle entreprenører fra alle virksomheder
  • EMS kontrollerer at alle aktører har udarbejdet lovpligtige APV samt vurderer arbejdsmiljømaterialer
  • EMS udarbejder, færdiggør og ajourfører løbende Plan for Sikkerhed og Sundhed, Byggepladsplaner og Tidsplaner.
  • EMS sikrer at de løbende kontrolprocedurer følges i hele byggeperioden
  • EMS afholder intro-møder med alle byggepladsens håndværkere.

Ønskes en pris for arbejdsmiljøkoordinering kontakt os på info@eggersen-miljo.dk

Vi er 8 kompetente arbejdsmiljøkoordinatorer der står til rådighed for alle projekter i både Danmark og udlandet.

Vi arbejder efter et kvalitetssikret sikkerhedskoordineringssystem, som garanterer en ensartet sikkerhedskoordinering uanset opgavens type og omfang.