EGGER

Maskindirektiv og risikoanalyser

Maskindirektiver, risikoanalyser, CE-mærkning få hjælp til dine nye og gamle maskiner og opfyld de nye regler som trådte i kraft 2010.

Vi tilbyder arbejdsmiljørådgivning ifm CE-mærkning og krav efter maskindirektivet.

Det kan være ifm nyt maskindirektiv, der træder i kraft den 1. januar 2010, hvor alle nye maskiner skal godkendes efter det nye direktiv.

Hvis du har brug for et råd omkring dette eller praktisk hjælp med at få udarbejdet risikoanalyser, overensstemmelseserklæringer, brugsanvisninger, CE-mærket, skiltning samt vurderet sikkerheden konkret ved en bestemt maskine, kontakt direktør Henrik Eggersen for nærmere aftale.

Vi har bl.a. i 2009 hjulpet Anhydro og Reiling med CE-mærket.

Kontakt Henrik Eggersen på 5554 1014 eller he@eggersen-miljo.dk