EGGER

Beredskabsplaner- og rådgivning

Vi tilbyder alle former for beredskabsrådgivning omkring byggeri og ibrugtagning af ejendomme, herunder

  • Afklaring med myndigheder omkring beredskab, flugtveje og placering ad brandslukkere og andre beredskabsmæssige forhold.
  • Udarbejdelse af flugtvejsplaner både midlertidige og permanente.
  • Udarbejdelse af indsatsplaner, herunder brandveje og indsatsveje for de lokale brandvæsener.
  • Beredskabskoordinering med entreprenører og brugere på institutioner i drift.
  • Koordination med arkitekter under projektering og brugere på institutioner.
  • Planlægning og udførelse af beredskabsøvelser og udarbejdelse af beredskabsplaner.
  • Risikovurdering
  • Særlige farlige virksomhederm og sikkerhedsrådgiver farligt gods

Udvalgte referencer:
Viceberedskabschef Holmegaard Kommune, Beredskabschef Copenhagen Metro, Beredskabsrådgiver Kampsax, beredskabschef Ro´s Torv Etape 2, deltager i regeludvalget under AT og Miljøstyrelsen omkring SEVESO-direktivet og udarbejdelse af bekendtgørelse for samme, beredskabsrådgiver Dansk Industri, koordination flugtvejsplaner Holbæk Sygehus, Aabenrå Sygehus, Hjørring Sygehus, Århus Sygehus, Ringsted Sygehus m.fl.

Kontakt beredskabsrådgiver Henrik Eggersen for yderligere oplysninger på tlf. 5554 1014 eller he@eggersen-miljo.dk