EGGER

Farlige stoffer og materialer

Rådgivning omkring farligt gods, ADR-regler, brugsanvisninger, arbejdspladsbrugsanvisninger, APV farlige stoffer og materialer, målinger af farlige stoffer i luften.

Kontakt vores kemiker henrik Eggersen på he@eggersen-miljo.dk eller +45 2422 1017.