EGGER

Forebyggelse af ulykker

Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS hjælper din virksomhed med at holde fokus på særlige indsatsområder.

Vi har hjulpet forskellige virksomheder med at udarbejde kampagne-materialer til f.eks. at lave diverse arbejdsskade kampagner.

Det er særligt inde for ulykker og nedslidninger vi har hjulpet, men det kan også være andre ting som den enkelte virksomhed ønsker at sætte fokus på i en bestemt periode.

Den typiske kampagne starter med at der udarbejdes en hovedplakat som f.eks. kan være udformet som nedenstående eksempler:

Kampagne  

Efterfølgende kan der supleres med diverse gathes eller postkost som kan underbygge de enkelte fokusområder.

En kampagne kan typisk foregå fra 3 mdr. og indtil 2 – 3 år, alt efter omfanget og komplesitet.

Hvis du vil høre nærmere kan du kontakte Martin Kirkebjerg mk@eggersen-miljo.dk eller Henrik Eggersen he@eggersen-miljo.dk