EGGER

Asbestregistrering

Vi udfører flere typer af registreringer alt efter kundens behov. Det være sig problemer med beskadiget asbest på f.eks. skoler, som bygherre er forpligtiget til at forsegle. Eller bygherre planlægger en omsiggribende renovering af sin bygning, hvor der skal foretages nedrivning og andre indgreb mange steder. Endelig kan registreringen begrænse sig til mindre renoveringsopgave, hvor der kun skal laves indgreb på enkelte rum eller installationer.

  1. Screening af alle bygningsdele og installationer med mistanke om asbest gennemgås og der udtages få materialeprøver. Skader på asbesten registreres og områder med mistanke om spredning af asbest undersøges nærmere.
  2. Semi – registrering, En mere tilbundsgående undersøgelse af alle synlige bygningsdele og installationer med mistanke om asbest. Der udtages flere materialeprøver for at fastlægge om det er asbest og omfanget registreres.
  3. Totalregistrering, en fuldstændig registrering af asbest, også af skjult asbest.