EGGER

Asbestanalyser

Vi udtager repræsentative materialeprøver i forbindelse med registreringer. I forbindelse med slutkontrol af sanering/rengøring og til afgrænsning af områder, hvor der er mistanke om spredning af asbest, anvender vi geltape. Til måling af asbestniveauer i luften ved akutte forureninger anvender vi luftmålinger evt. kombineret med geltape.

Materialeprøver analyseres fra dag til dag, altid med lysmikroskopi med lysbrydningsvæske (optisk mineralogi). Dette er den sikreste metode til bestemmelse af asbest og man undgår falske positive og endnu værre negative resultater.

  • Materialeprøve     kr.  900,- pr. stk.
  • Geltapeprøve       kr.  900,- pr. stk.
  • Luftmåling     ca.  kr. 1.650,- pr. stk.