EGGER

Asbestrådgivning ved renoveringsprojekter

I forbindelse med renoveringer og mindre renoveringsopgaver, hvor der er risiko for at støde på asbest, holder vi styr på asbesten hele vejen fra projekteringsfasen og gennem byggefasen. En forundersøgelse/ screening vil give et hurtig overblik over hvor meget asbest der er i bygningen. I projekteringsfasen arbejder vi parallelt med bygherres øvrige rådgivere og efterhånden som projektet tager form vurderer vi om der er behov for yderligere undersøgelser og vi vurderer behovet for nødvendige saneringer og andre tiltag. Renoveringen planlægges så arbejdet kan udføres uden risiko for spredning af asbest og så gældende lovgivning overholdes.

  • Forundersøgelse/screening
  • Planlægning af arbejdet så der ikke spredes asbest
  • Vurdering af økonomi
  • Udbud af asbesthåndtering til sanitører
  • Risikoanalyse – Plan for Sikkerhed og Sundhed
  • Afgrænsning af områder med asbest under byggeriet
  • Tilsyn med håndtering af asbest
  • Asbestregistreringsrapporter, herunder ajourføring af tegninger og rapport