EGGER

Støjvolde

I henhold til den gældende lovgivning er det muligt at indbygge lettere forurenet jord i støjvolde, hvis disse volde derved giver en støjdæmpende effekt.

Er der ingen støjdæmpning er det et affaldsdeponi og der skal svares affaldsafgift.

Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS hjælper idag Slagelse kommune med at etablere en støjvold langs med en stærkt traffikeret vej.

Kontakt Henrik Eggersen på tlf. +45 2422 1017 og hør om mulighederne for etablering af støjvold.