EGGER

Miljøundersøgelser af jord og rådgivning jord

Vi rådgiver om følgende:

  1. Vurdering af behov for analyser, hvilke typer analyser og antal for jorden kan håndteres jfr. de gældende jord-bekendtgørelser.
  2. Udtagning af prøver til kemiske analyser og analysering på autoriserede laboratorier.
  3. Klassifikation af jord jfr. de kemiske analyser.
  4. Kontrol af klassifikation.
  5. Sørge for anvisning til godkendte jorddepoter, rensning eller genanvendelse.
  6. Graveplaner for forskellige forureningsklasser.
  7. Rådgivning omkring priser for bortskaffelse og forhandling med jordrensere.
  8. Bortskaffelse af tanke.