EGGER

Sikkerhedskultur på byggepladsen

 -      Etablering af sikkerhedsmotto på byggepladsen.

  • Etablering af en effektiv arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen(AL+AR)og ledende entreprenører udpeger en repræsentant til arbejdsmiljøudvalget og arbejdsmiljøambassadører
  • Retningslinier for sikkerhedskulturen på projektet, herunder mål, handlinger, synlighed, kampagner, fokusområder, samarbejdsformer, afholdelse af work-shops)
  • Håndtering af fremmed arbejdskraft på byggepladsen og andre sikkerhedskulturer.
  • Synlige, brugbare  og informative PSSér og byggepladsplaner og arbejdsmiljøinformationer i skurvognene.
  • Arbejdsmiljøikoner og sikkerhedssignaturer på byggepladsplanerne.
  • Brugbare opstartsmøder og information til håndværkerne om resultaterne fra opstartsmødet.